Üye-Örgütlenme Komitesi

Yeni gelen öğrencilerin topluluğa kaydı, yapılan konferans, panel vb. etkinliklerde katılım sağlayacak üyeleri organize etmek, topluluk üyelerini örgütlemek.

Panel-Konferans Komitesi

Topluluk adına konferans, panel, sempozyum, söyleyişi vb. etkinlikler düzenlemek, katılan konuşmacıları ağarlamak, iletişim kurmak, bu tür etkinlikleri organize etmek.

Sosyal Aktiviteler Komitesi

Akademik dışı etkinlikler, yeni üyeler için tanışma partileri düzenlemek, sosyalleşmek adına çeşitli organizasyonlar yapmak.

Tanıtım-Medya Komitesi

Topluluğun yerel, ulusal ve sosyal medyada tanıtımını yapmak, topluluk etkinliklerini duyurmak, topluluk adına kitap, dergi vb. basımlar oluşturmak.

Kariyer-ARGE Komitesi

Topluluk üyelerinin mesleki ve sosyal anlamda birikimini güçlendirmek, yapılan etkinliklere (konferans, panel vb.) altyapı oluşturacak araştırmalar yapmak.

Finans Komitesi

Topluluğun finansal kaynaklarını organize etmek, sponsor ve reklamları bulmak, topluluğun gelir giderini raporlamak.

Gezi Komitesi

Mimarlık bölümü gereğince teknik geziler organize etmek, kültürel ve motivasyon amacı geziler düzenlemek.